top of page

Urometoden på øret

Når klienten er klar til å utfordre ubehaget hun/han kommer i kontakt med kan vi i forkant avtale en tid der urolæreren følger klienten på øret.

 

Urolæreren vil støtte klienten i å utforske uroen når klienten går mot stupet. Sitasjonen kan være alt fra å ha heisskrekk, å være urolig for å gå på bussen, eller å gå på butikken. Eller kanskje uroen kommer sterkt opp når jeg skal gå denne stien gjennom skogen, eller stien til bryggen, situasjonene er mange.

 

Vi har god erfaring med å støtte klienter der og da. Det forutsetter at klienten har hatt noe trening i forkant, enten fysisk på kontoret eller på Zoom.

bottom of page